Subsidie voor LED verlichting

Subsidie voor LED verlichting

Het overstappen op LED verlichting heeft niet alleen als voordeel dat u lage energie en onderhoudskosten heeft. Het is ook mogelijk om financieel voordeel te verkrijgen vanuit de overheid. Hieronder een overzicht van de 3 verschillende, combineerbare, mogelijkheden.


Verhoogde investeringsaftrek

 

De Federale Overheid biedt bedrijven de mogelijkheid om een verhoogde investeringsaftrek toe te passen op investeringen welke energiebesparend zijn. De standaard investeringsaftrek wordt daarmee verhoogd met 13,5%. Deze verhoogde investeringsaftrek is bedoeld voor belastingplichtige vennootschappen en beoefenaars van vrije beroepen die investeren in het verhogen van energetisch rendement van hun bestaande verlichtingsapparatuur.Wat zijn de voornaamste voorwaarde voor de verhoogde investeringsaftrek?

 

  • Mag zowel worden uitgevoerd door het eigen personeel als door een erkende installateur
  • Er moet een opmaak gemaakt worden van een gedetailleerde technische beschrijving met de nadruk op de energiebesparende aspecten
  • Een schets van een begroting van de totale jaarlijkse energiebesparingen

 

Kijk voor alle voorwaarden op de site van de Vlaamse Overheid.

 

energiezuinig

 

REG-premie

 

Via de netbeheerder voorziet de Vlaamse Overheid een financiële tegemoetkoming voor onder andere de omschakeling naar LED verlichting. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor bedrijven en organisaties die hun bestaande verlichting laten verwijderen en vervangen door LED verlichting. Deze premie is alleen van toepassing als de gehele armaturen vervangen worden, dus niet enkel de lampen.Wat zijn de voornaamste voorwaarden voor de REG-premie?

 

  • De overstap naar LED verlichting moet uitgevoerd worden door een erkende installateur
  • Een lichtstudie moet opgemaakt worden
  • Alleen van toepassing op bestaande gebouwen die minstens 10 jaar zijn aangesloten op het distributienet
  • Niet van toepassing op verbouwing van kantoren of scholen die volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moeten voldoen

 


Ecologiepremie (EP-Plus)

 

Subsidie vanwege de Vlaamse Overheid voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën. Het bedrag wordt bepaald op basis van de meerkost en essentiële componenten, de ecoklasse, de grootte van de onderneming en de subsidiebonus. De EP-Plus is bedoeld voor alle ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest die een in aanmerking komende hoofdactiviteit uitvoeren. De EP-Plus is niet van toepassing voor vzw’s.Wat zijn de voornaamste voorwaarden van de EP-Plus?

 

  • Enkel van toepassing voor de installatie van een geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen bij installaties die volgens EPB-regelgeving geen E-peil opgelegd krijgen